W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

O Towarzystwie

włącz .

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Rok założenia: 1934 (wcześniejsze nazwy: 1934-1951 Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, 1951-1959 Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne). Siedziba: Warszawa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (wcześniej 1953-1959 Łódź, 1959-1967 Kraków). 1959 - 2006 Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, od 2006 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

 

Oddziały: Białystok, Bukowiec, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rabka, Rzeszów, Szczecin, Mazowiecki, Dolnośląski.

 

Struktura organizacyjna: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Komisja Krajowa, Oddziały Terenowe, Sekcje Specjalistyczne, Komisja Rewizyjna, Honorowy Sąd Koleżeński, Komisja Nagrod i Odznaczeń.

 

Liczba członków: około 1100.

 

Prezesi: Witold Orłowski (1934-1937), Kazimierz Dąbrowski (1937-1938), Zdzisław Szczepański (1938-1939), Janina Misiewicz (1946-1949), Jan Stopczyk (1949-1953), Jadwiga Szustrowa (1953-1959), Stanisław Hornung (1959-1967), Wiwa Jaroszewicz (1967-1973), Paweł Krakówka (1973-1986), Jerzy Rożniecki (1986-1989), Andrzej Szymański (1989-1992), Michał Pirożyński (1992-2001), Jerzy Kozielski (2001-2006), Władysław Pierzchała (2006-2010), Dorota Górecka (2010-2014), Władysław Pierzchała (od 2014). 

Sekretarze:
Wiwa Jaroszewicz (1946-1951), Tadeusz Bielecki (1951-1953), Roman Górecki (1953-1959), Stanisław Niziński (1959-1967), Barbara Chwibóg (1967-1070), Włodzimierz Araszkiewicz i Tadeusz Mierzwiński (1970-1973) Krystyna Pichulowa i Janusz Grymiński (1973-1986), Leszek Radwan i Michał Pirożyński (1986-1989), Michał Pirożyński i Zofia Zwolska (1989-1992), Zofia Zwolska i Andrzej Kazimierczak (1992-1995), Andrzej Kazimierczak i Joanna Chorostowska-Wynimko (1995-2001), Andrzej Kazimierczak i Zofia Zwolska (2001-2006), Adam Barczyk (2006-2010), Ewa Jassem (od 2010). Towarzystwo współpracuje ściśle z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie i innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi pionu pneumonologicznego w kraju.

 

Członkowie Honorowi zagraniczni 

 

Godność Członka Honorowego i Członka Korespondenta dla Kolegów z zagranicy ustanowiło Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu 8 grudnia 1967 roku podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w Poznaniu.

Nieżyjący Członkowie Honorowi polscy i zagraniczni

Prof. dr med. Rajmund Barański, Warszawa
Prof. Maurice Bariety, Paryż
Prof. dr med. Leonard Deloff, Zabrze
Doc. Stanisław Frenkel, Zakopane
Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski, Warszawa
Dr. n. med. Jan Bohdan Gliński, Warszawa
Prof. dr med. Franciszek Gröer, Otwock
Prof. Stefan Grzybowski, Vancouver
Prof. dr med. Stanisław Hornung, Kraków
Prof. dr med. Wiwa Jaroszewicz, Warszawa
Dr med. Stefan Jasiński, Zakopane
Dr med. Jan Jaworski, Zakopane
Prof. dr med. Tadeusz Kielanowski, Gdańsk
Prof. dr med. Antoni Koziorowski, Warszawa
Prof. dr med. Paweł Krakówka, Warszawa
Dr med. Stanisław Kuczborski, Łódź
Doc. Jan Madey, Warszawa
Prof. dr med. Leon Manteuffel, Warszawa
Prof. dr med. Anna Margolisowa, Łódź
Prof. dr med. Janina Misiewicz, Warszawa
Dr med. Kazimierz Mulak, Kraków
Prof. dr med. Helena Mysakowska, Lublin
Prof. dr med. Aleksander Nauman, Warszawa
Prof. dr med. Eugeniusz Nikodemowicz, Kraków
Prof. dr med. Kazimierz Oklek, Katowice
Prof. Jack Pepys, Londyn
Dr med. Marian Piasecki, Warszawa
Doc. dr med. Eugenia Piasecka-Zeyland, Warszawa
Dr n. przyrod. Krystyna Pichulowa, Warszawa
Prof. dr med. Władysław Pręgowski, Białystok
Prof. dr med. Józef Pudelski, Katowice
Doc. dr med. Mieczysław Ropek, Łódź
Prof. dr med. Jerzy Rożniecki, Łódź
Prof. dr med. Jan Rudnik, Rabka
Prof. dr med. Wit Rzepecki, Zakopane
Dr med. Olgierd Sokołowski, Zakopane
Prof. dr med. Jan Stopczyk, Warszawa
Dr med. Alfred Szaro, Wrocław
Prof. dr med. Jadwiga Szustrowa, Łódź
Prof. dr med. Michał Telatycki, Gdańsk
Dr med. Maria Werkenthin, Warszawa
Prof. dr med. Jadwiga Zajączkowska, Warszawa
Prof. dr med. Halina Zapaśnik-Kobierska, Warszawa
Prof. dr med. Janusz Zeyland, Warszawa
Prof. dr med. Marian Zierski, Łódź
Dr med. Mirosław Klepacki, Lublin
Dr hab. med. Wojciech Lubiński, Warszawa
Dr med. Ada Birecka, Warszawa
Prof. dr med. Mieczysław Janowiec, Warszawa
Prof. dr hab. med. Jan Zieliński, Warszawa
Dr med. Stanisław Górski, Bydgoszcz
Dr Jerzy Żebrak, Rabka
Prof. dr hab. med. Edmund Kowal, Białystok
Prof. dr hab. med. Karol Sosnowski, Wrocław
Prof. dr hab. med. Lilia Pawlicka, Warszawa
Prof. dr hab. med. Biruta Fąfrowicz, Lublin
Dr med. Hanna Majewska-Zalewska, Rabka
Dr med. Witold Trybowski, Warszawa
Dr med. Jan Warda, Łódź

Charakterystyka działalności


Polskie Towarzystwo Chorob Płuc powstało w 1934 roku i do 1951 roku występowało jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a w latach 1951-1959 jako Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne, które jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów miało za zadanie opracowywanie zagadnień naukowych związanych z gruźlicą, zachęcanie i wdrażanie lekarzy do pracy naukowej, działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W 1934 roku utworzono oddziały w Łodzi i Wilnie, a w 1935 roku we Lwowie. W latach międzywojennych Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Po przerwie spowodowanej wojną działalność wznowiono w 1946 roku - nastąpiło rozszerzenie zadań statutowych i zmiana nazwy, powstały nowe oddziały terenowe, wzrosła liczba członków. Do Towarzystwa należą lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. W 2006 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.
Przy Zarządzie Głównym PTFP istniało 8 sekcji: Ftyzjatryczna (od 1957), Pneumonologiczna (od 1958), Mikrobiologiczna (od 1960), Historyczna (od 1962), Fizjopatologii Oddychania (od 1967), Chirurgii Płuc (od 1969), Aerozoli w Medycynie (od 1970), Społeczna (od 1973). Obecnie sekcji jest 14: Antynikotynowa, Diagnostyki Klinicznej, Farmakoekonomiki, Fizjopatologii Oddychania, Gruźlicy, Intensywnej Terapii i Rehabilitacji, Onkologii, Pediatryczna, Pneumonologii Interwencyjnej, Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Chorób Obturacyjnych, Epidemiologiczna, Środmiąższowych Płuc oraz Transplantacji Płuc.Sekcje są powołane do prowadzenia szkoleń i rozwiązywania  problemów z zakresu tematyki ich dzialalności.
Oddziały, obecnie jest ich 17, pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie ftyzjopneumonologii. W latach 1946-2010 zorganizowano 31 krajowych zjazdów Towarzystwa oraz kilka tysięcy posiedzeń naukowych. Tematyka obejmowała aktualne zagadnienia walki z gruźlicą, niegruźlicze choroby płuc, badania czynnościowe układu oddechowego,immunologię, rehabilitację. Sesje na zjazdach organizowane były często przez sekcje specjalistyczne Towarzystwa.Większość oddziałów PTChP organizuje spotkania regionalne. Zebrania organizowane są również wspólnie z innymi Lekarskimi Towarzystwami Naukowymi, z w tym z zagranicznymi towarzystwami medycznymi. Członkowie PTChP prowadzą działalność opiniodawczą, dotyczącą zagadnień rozwoju ftyzjatrii i pneumonologii w kraju, prowadzą szkolenia przed i podyplomowe dla lekarzy róznych specjalności w zakresie pulmonologii. Towarzystwo reprezentuje ftyzjatrię i pneumonologię polską na konferencjach międzynarodowych i zjazdach zagranicznych: m.in. od 1954 roku PTF należy do Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej (L'Union Internationale Contre la Tuberculose) i bierze udział w pracach jej komisji naukowych. Towarzystwo stale współpracuje z European Respiratory Society (ERS), American College of Chest Physicians, American Thoracic Society (ATS) i innymi towarzystwami pulmonologicznymi./m.innymi z Ukrainy, Czech,Słowacji/ Członkowie Towarzystwa biorą również udział w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych, organizują sesje krajowe i międzynarodowe.
Oficjalnym czasopismem Towarzystwa od 1991 roku jest dwumiesięcznik "Pneumonologia i Alergologia Polska". W piśmie publikowane są wyniki badań z zakresu ftyzjatrii i pneumonologii, informacje o zdobyczach i postępie naukowym w tych dziedzinach. Wydawnictwa ciągłe w rożnych okresach działania Towarzystwa miały różne tytuły;
od 1926 "Gruźlica", t. 15; od 1962 "Gruźlica i Choroby Płuc", t. 30; od 1976
"Pneumonologia Polska", t. 44; od 1991 r. - "Pneumonologia i Alergologia Polska".

 

Źródła


Statut Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą,  maszyn. powiel. 1934; "Gruźlica" 1950; R. 18, z. 2: s. 399.
Statut Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego, maszyn. powiel. 1951.
Statut Stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne, "Gruźlica" 1960; t. 28, nr 7: s. 567-573; "Gruźlica i Choroby Płuc" 1965; R. 33, z. 6: s. 521-528; maszyn. powiel. 1967; maszyn. powiel. 1970.

 
Literatura


W. Trybowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą, "Polski Tygodnik Lekarski" 1962; R. 17, z. 26: s. 1044-1046.
J. Stopczyk, Zarys historii Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (dawniej: Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą) 1966; R. 21, z. 32: s. 1218-1220.
J. Stopczyk, Rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego w latach 1946-1966, "Wiadomości o gruźlicy i chorobach płuc" 1967; R. 8, z. 2: s. 8-16.
J. Stopczyk, M. Ropek, Dwadzieścia pięć lat działalności Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, "Gruźlica" 1971; R. 39, z. 7: s. 573-583.
K. Pichulowa, Historia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego w latach 1934-1998, medpress 2001.

Opracował
Jerzy Kozielski